Nagłówek (grafika z logiem UAM)

kurs dokształcający | Szkoła Tłumaczy UAM

Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 20.07.2018
Zamknięcie zapisów: 27.09.2018
Min. liczba uczestników: 7
Limit miejsc: 12

Zapisy na kurs dokształcający zostały odwołane.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 29.09.2018 9:00 - 16:15
2. niedziela 30.09.2018 9:00 - 12:15
3. sobota 6.10.2018 9:00 - 16:15
4. niedziela 7.10.2018 9:00 - 12:15
5. sobota 20.10.2018 9:00 - 16:15
6. niedziela 21.10.2018 9:00 - 12:15
7. sobota 27.10.2018 9:00 - 16:15
8. niedziela 28.10.2018 9:00 - 12:15
rozwiń listę terminów

Szkoła Tłumaczy UAM
Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące kursu dokształcającego

Charakterystyka

Celem kursu jest kształcenie umiejętności sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, wykonywanie tłumaczeń ustnych liaison i a vista, zaznajomienie się z metodologią tłumaczenia różnych tekstów prawnych oraz obowiązkami tłumaczy przysięgłych.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wyższe wykształcenie, biegle znających język niemiecki, które stawiają pierwsze kroki w tłumaczeniach prawniczych.
Program obejmuje aż 156 godzin praktycznych zajęć z tłumaczenia pisemnego oraz ustnego (a vista i konsekutywnego).
Stawiamy na praktykę, a część teoretyczną ograniczamy do minimum, na bieżąco omawiając tylko te zagadnienia, które bezpośrednio przekładają się na poprawność i jakość tłumaczeń.
Przygotowaliśmy dla Państwa różnego rodzaju teksty z takich dziedzin jak ekonomia, polityka, prawo umów, prawo spółek, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo karne czy postępowanie cywilne i karne.
Poznają Państwo także metodologię tłumaczenia prawniczego, formalnoprawne zasady tłumaczenia dokumentów i sporządzania tłumaczeń poświadczonych oraz obowiązki tłumaczy przysięgłych.
Dodatkowo otrzymają Państwo glosariusze dotyczące poszczególnych zagadnień, listę książek i artykułów umożliwiających zgłębienie tematów poruszanych na zajęciach. Na koniec kursu zorganizujemy egzamin próbny ze szczegółowym omówieniem wyników.

Czas trwania

1 semestr
Zajęcia będą odbywać się w soboty (w godzinach 9:00 - 16:15) i niedziele (w godzinach 9:00 - 12:15).

Wymagania formalne

Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

  • posiadać ukończone studia wyższe
  • biegle znać język niemiecki

Egzamin kwalifikacyjny

Dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wymaga zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu lub nie zaliczy egzaminu zostanie odrzucony z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 28.09.2018 r. godz. 17.00

Szczegółowe informacje o egzaminie kwalifikacyjnym kandydat otrzyma poprzez komunikat w Systemie Elektronicznej Rejestracji.

Lista wymaganych dokumentów

  • podanie
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kopia dowodu tożsamości

Czesne

Cena kursu wynosi 3.900 zł. Opłatę można wnosić w 2 ratach, przy czym byli słuchacze STiJO UAM oraz absolwenci UAM otrzymają 10 % zniżkę.

Kontakt

mgr Natalia Biskupska, mgr Ewa Mianowska

Sekretariat Szkoły Tłumaczy UAM

e-mail: stil@amu.edu.pl

tel.: 61 829 11 00

tel. kom.: 735 208 007

http://stil.amu.edu.pl

http://www.facebook.com/szkolatlumaczy