Nagłówek (grafika z logiem UAM)

studia podyplomowe | Szkoła Tłumaczy UAM

Profesjonalne tłumaczenie konferencyjne - język niemiecki

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 19.07.2018
Zamknięcie zapisów: 1.02.2019
Min. liczba uczestników: 6
Limit miejsc: 12

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 9.02.2019 9:00 - 16:15
2. niedziela 10.02.2019 9:00 - 12:15
3. sobota 16.02.2019 9:00 - 16:15
4. niedziela 17.02.2019 9:00 - 12:15
5. sobota 23.02.2019 9:00 - 16:15
6. niedziela 24.02.2019 9:00 - 12:15
7. sobota 2.03.2019 9:00 - 16:15
8. niedziela 3.03.2019 9:00 - 12:15
rozwiń listę terminów

Szkoła Tłumaczy UAM
Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące studiów podyplomowych

Charakterystyka

Jednoroczne studia przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem, biegle znających język niemiecki, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza konferencyjnego.

Stawiamy głównie na praktykę, a część teoretyczną ograniczamy do minimum. W czasie zajęć ćwiczymy i doskonalimy poprawność i jakość tłumaczeń.

Nasi słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia:

 1. Potrafią właściwie stosować technikę notacji i wykonywać tłumaczenia konferencyjne: symultaniczne, konsekutywne, chuchotage, liaison i a vista z różnych dziedzin.
 2. Potrafią występować publicznie i właściwie zarządzać stresem.
 3. Znają formalnoprawne aspekty pracy tłumacza i tzw. dobre praktyki obowiązujące tłumaczy profesjonalnych, w tym zasady współpracy ze zleceniodawcami i negocjacji warunków zleceń, a także współpracy z partnerem w kabinie tłumaczeniowej.
 4. Potrafią właściwe przygotować się do wykonania tłumaczenia, wyszukiwać ekwiwalenty polskie i obcojęzyczne terminów fachowych oraz weryfikować ich adekwatność, sporządzać glosariusze tematyczne.
 5. Znają zasady poprawnej polszczyzny oraz potrafią adekwatnie posługiwać się nią w tłumaczeniu.
 6. Potrafią ocenić stopień poprawności językowej wskazanego tekstu i dokonać jego korekty.
 7. Znają podstawowe pojęcia z zakresu teorii przekładu.
 8. Posiadają wiedzę na temat higieny głosu i znają techniki operowania głosem.

Czas trwania

2 semestry
Zajęcia odbywają się w soboty (w godzinach 9:00 - 16:15) i niedziele (w godzinach 9:00 - 12:15) przez 27 weekendów (26 weekendów zajęć + 1 weekend egzaminów końcowych).

Wymagania formalne

Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

 • posiadać ukończone studia wyższe
 • biegle znać język niemiecki

Egzamin kwalifikacyjny

Dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wymaga zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego w formie testu leksykalno-gramatycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu lub nie zaliczy egzaminu zostanie odrzucony z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 2.02.2019 r.

Szczegółowe informacje o egzaminie kwalifikacyjnym kandydat otrzyma poprzez komunikat w Systemie Elektronicznej Rejestracji.

Lista wymaganych dokumentów

 • podanie
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dowodu tożsamości

Czesne

Opłata za studia (2 semestry) wynosi 8700 zł i rozłożona jest na pięć rat po 1740 zł każda, którą należy wnieść w następujących terminach: 10 lutego, 10 kwietnia, 10 czerwca, 10 września i 10 listopada.

Byli słuchacze STiJO UAM oraz absolwenci Wydziału Neofilologii i Wydziału Anglistyki UAM otrzymają 10 % zniżkę.

Kontakt

mgr Natalia Biskupska

Sekretariat Szkoły Tłumaczy UAM

e-mail: stil@amu.edu.pl

tel.: 61 829 11 00

tel. kom.: 735 208 007

http://stil.amu.edu.pl

http://www.facebook.com/szkolatlumaczy

Postępowanie rekrutacyjne

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

 1. Rejestracja w Systemie Elektronicznej Rejestracji

  Utworzone w systemie konto pozwoli Tobie na dokonywanie zapisów na wybrane kursy/studia oraz sprawdzanie aktualnego statusu rekrutacji. Na utworzone konto otrzymywać będziesz także wiadomości systemowe związane z postępowaniem kwalifikacyjnym.

 2. Dokonanie zapisu na studia podyplomowe

  Po utworzeniu konta i zalogowaniu do systemu możliwe będzie dokonanie zapisu na studia podyplomowe.

 3. Przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego

  Dopuszczenie do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego wymaga pozytywnego zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje związane z egzaminem przekazane zostaną poprzez wiadomość systemową.

 4. Oczekiwanie na zakończenie zapisów

  Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub odwołaniu studiów podyplomowych.

 5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

  Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów. W przypadku niezłożenia dokumentów w terminie zapis na studia podyplomowe jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Warto wiedzieć

Kwalifikowanie na studia podyplomowe następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Jako data zgłoszenia uznawany jest moment dokonania zapisu na studia podyplomowe poprzez System Elektronicznej Rejestracji.